Du må tegne abonnement for tilgang til Nyhetsportalkursene. Les mer

Allerede abonnent? Logg inn for tilgang


Kommende kurs

Livekurs: Nyhetsoppdatering i selskapsrett

23. september 2021 kl. 10.00-12.00

Advokat Eyvind Sandvik (les mer) og advokatfullmektig Lisa Marie F. Holmen (les mer), Arntzen de Besche Advokatfirma

2 juridiske timer | Ajourføringskurs | Kursmateriale og kursbevis

 

Bilder til nye NP-sider

Program & temaer som belyses:

 • Prop. 140 L (2020–2021) om endringer i foretakslovgivningen
 • Prop. 136 LS (2020–2021) om forvalterregistrerte aksjer
 • Brexit – selskapsrettslige konsekvenser
 • Ny revisorlov
 • Lederlønn i børsnoterte selskaper
 • Ny rettspraksis og nye forvaltningsuttalelser
 • Adgangen til å skrive opp pålydende på aksjene i overtakende selskap ved fusjon og fisjon
Info- og bestillingsside Påmelding Lysbilder
Webinaropptak fra tidligere kurs (for innloggede abonnenter)
Webinaropptak: Nyhetsoppdatering i helserett, året 2020
Avholdt 12. januar 2021

Anne Kjersti Befring, førsteamanuensis UiO Les mer

Program & temaer som belyses:

 • Velkomst og grunnleggende om helseretten

 • Rettsutviklingen

 • Om lovgivningen, kategorisering og kompleksitet

 • Helserettens grunnprinsipper

 • Særskilt om GDPR og personvern

 • Systemansvar og personlig ansvar

 • Behandlerrelasjonen og endringer i Helseretten i 2020

 • Om pandemien

Se alle våre kurs også utenfor Nyhetsportalen

 

  Nyhetsportalen

medlemmer fra hele landet, alltid faglig oppdatert