Du må tegne abonnement for tilgang til Nyhetsportalkursene. Les mer

Allerede abonnent? Logg inn for tilgang


Kommende kurs

Livekurs: Nyhetsoppdatering i helserett

26. august 2021 kl. 10.00-12.00

Advokat Kari Paulsrud, Kindem & Co (les mer)

Paulsrud

Program & temaer som belyses:

 • Endringer i reglene om plikt til å besvare henvendelser om kvalitet og pasientsikkerhet, godkjenningsmodell for fritt brukervalg og krav til samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak
 • Endringer i helsepersonelloven og pasientjournalloven om bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid og læring
 • Status i arbeidet med tvangsbegrensningsloven
 • Prioriteringskriterier i helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten
 • Endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd
 • Avgjørelser fra Statens Helsetilsyn og Helsepersonellnemnda
 • Rundskriv og annet nytt fra Helsedirektoratet
Info- og bestillingsside Påmelding Lysbilder
Webinaropptak fra tidligere kurs (for innloggede abonnenter)
Webinaropptak: Nyhetsoppdatering i helserett, året 2020
Avholdt 12. januar 2021

Anne Kjersti Befring, førsteamanuensis UiO Les mer

Program & temaer som belyses:

 • Velkomst og grunnleggende om helseretten

 • Rettsutviklingen

 • Om lovgivningen, kategorisering og kompleksitet

 • Helserettens grunnprinsipper

 • Særskilt om GDPR og personvern

 • Systemansvar og personlig ansvar

 • Behandlerrelasjonen og endringer i Helseretten i 2020

 • Om pandemien

Se alle våre kurs også utenfor Nyhetsportalen

 

  Nyhetsportalen

medlemmer fra hele landet, alltid faglig oppdatert